Permalink

2

Strategie en dan?

Een bedrijfsstijl is een essentieel marketing- en communicatie instrument. Zij heeft betrekking op alle visuele communicatie. De vormgeving van een bedrijfsstijl ontleent zijn kracht aan zorgvuldige voorbereiding en exact geformuleerde doelstellingen. Inzicht en overzicht gaan dus vooraf aan de vormgeving.

Het succesvol creëren van krachtige bedrijfsstijlen wordt bepaald door heldere doelstellingen en de beschikbaarheid van essentiële gegevens. Het ontwerpproces zelf is vaak een intuïtief proces. Door van beide krachten optimaal gebruik te maken wordt balans gebracht in strategische, functionele en esthetische randvoorwaarden.

Voor veel ondernemers is het tot stand komen van een volwassen bedrijfsstijl wel een doelstelling, maar geen directe prioriteit. Bovendien vraagt het ontwikkelen van een breed scala aan middelen tijd en investeringen.

Door vanuit overleg rekenschap te geven van werkelijk aanwezige behoeften en hier bewuste keuzes in te maken, kan het ontwikkelingsproces daadwerkelijke prioriteiten benoembaar maken en richting geven. Op deze wijze blijven investeringen beheersbaar, overzichtelijk en aantrekkelijk. Tegelijkertijd levert de voorgaande stap energie aan de volgende. Dit werkt versterkend en geeft diepgang aan de opbouw van de communicatie instrumenten.

Zonder strategie (=beleid), maak je keuzes At Random. Denk daarbij aan de bovenstaande hazen: We foppen hem, jij gaat links, jij gaat rechts en ik ga in het midden, hij kan ons nooit tegelijkertijd te pakken krijgen. En dan?

2 Reacties

  1. Ja en toch ook weer niet echt. Meer een kwestie van leiden of volgen. Ik sprak deze week nog een ondernemer die al dertig jaar geleden werkte met het voortdurend bijstellen van zijn marketingstrategie en met heel veel succes.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.